Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hoge therapieontrouw oudere gebruikers antidepressiva

PW16 - 18-04-2019
De therapieontrouw voor antidepressiva bij oudere patiënten met een depressie in de eerste lijn is hoog. De therapie-trouw neemt toe naarmate patiënten méér geneesmiddelen gebruiken.
Hoge therapieontrouw oudere gebruikers antidepressiva

Dit blijkt uit een Nederlandse longitudinale cohortstudie. De onderzoekers selecteerden in de database van het Nivel patiënten van 60 jaar of ouder die de diagnose depressie kregen.

Na het vaststellen van de niet-starters (geen verstrekking veertien dagen na het eerste voorschrift), de suboptimale implementatie (minder dan 80% van de dagen gedekt door verstrekte antidepressiva) en non-persistentie (stoppen binnen 294 dagen na eerste verstrekking), keken de onderzoekers of comorbiditeit en chronisch geneesmiddelengebruik een relatie hadden met therapieontrouw.

De frequenties van niet-starten, suboptimale implementatie en non-persistentie bedroegen 13,5%, 15,2% en respectievelijk 37,1%. Bij een toenemend aantal chronisch gebruikte geneesmiddelen, nam de kans op suboptimale implementatie (odds ratio 0,89; 95%-BI 0,83-0,95) en non-persistentie (hazard ratio 0,87; 95%-BI 0,82-0,92) af.

Zorgverleners moeten zich bewust zijn van de hoge therapieontrouw, concluderen de onderzoekers, en het belang van de optimale duur van het gebruik van antidepressiva benadrukken. [Family Practice 2019;36(1):12-20]

Document acties

gearchiveerd onder: Oudere, Therapietrouw, Antidepressiva
Back to top