Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: inkoopproces verzekeraars niet transparant

05-07-2019
Zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW zijn onvoldoende transparant geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft de zorgverzekeraars hiervoor een waarschuwing.
NZa: inkoopproces verzekeraars niet transparant

Uit onderzoek van de NZa is gebleken dat deze zorgverzekeraars één of meerdere wijzigingen in het zorginkoopproces niet tijdig en niet op de juiste manier bekend hebben gemaakt. De overtredingen kwamen aan het licht na meldingen en handhavingsverzoeken.

Naast de vaststelling dat meerdere verzekeraars de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw overtreden, heeft de zorgautoriteit nog een aantal zaken in onderzoek. Dit alles baart de NZa zorgen “omdat een transparant zorginkoopproces een belangrijke voorwaarde is om te komen tot goede zorginkoop”.

Door deze waarschuwingen voor VGZ, CZ en DSW openbaar te maken wil de NZa verzekerden, zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars informeren. In het huidige zorginkoopseizoen is de NZa bovendien van plan harder op te treden tegen overtredingen van deze regeling. Zorgaanbieders en verzekerden kunnen een overtreding melden bij een meldpunt van de NZa.

 

 

Document acties

Back to top