Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bruins: 'We moeten tekorten Europees aanpakken'

PW29/30 - 09-07-2019
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg vindt dat geneesmiddelentekorten in Europees verband aangepakt moeten worden en vraagt de nieuwe Europese Commissie hierover in gesprek te gaan met de farmaceutische industrie. Ook moeten landen samen in kaart brengen welke kwetsbaarheden zijn ontstaan door de concentratie van producenten van grondstoffen en geneesmiddelen in derde landen.
Bruins: 'We moeten tekorten Europees aanpakken'

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Bruins dat hij het probleem van de afgenomen productie in Europa niet vanuit Nederland kan oplossen en “een gezamenlijke discussie met andere lidstaten”, daarom hard nodig is. Door de concentratie van de productie van geneesmiddelen en grondstoffen in derde landen schiet Europese wet- en regelgeving tekort om problemen adequaat te lijf te gaan, aldus de minister. 

Om acute tekorten te voorkomen laat hij op dit moment onderzoeken hoe groot het voorraadbeheer moet zijn bij apotheken en handelaren. De minister verwacht in de zomer een conceptrapport te kunnen voorleggen aan de Werkgroep Geneesmiddelenvoorraad, bestaande uit leden van de werkgroep geneesmiddelentekorten en eind september een definitief rapport aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Op basis van de eerste onderzoeksresultaten stelt Bruins dat “de aanname dat met het vergroten van voorraden een substantieel deel van de kortdurende leveringsonderbrekingen kan worden opgevangen, zoals eerder door de groothandelaars is voorgesteld, lijkt te kloppen.” Ongeveer 75% van de leveringsonderbrekingen was binnen vijf maanden na melding opgelost, aldus de bewindsman.

Fabrikanten

De Europese commissaris voor Volksgezondheid, Vytenis Andriukaitis, waarschuwde geneesmiddelfabrikanten onlangs dat als zij niet voor een continue levering van geneesmiddelen  zorgen in alle EU-lidstaten, er maatregelen genomen worden die “ze niet leuk vinden”. Het is onwenselijk dat een fabrikant weigert medicijnen te leveren aan een land met een te kleine markt “of een andere triviale reden”, aldus Andriukaitis op een bijeenkomst van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). 

Een speciale werkgroep van de Europese Unie die zich bezighoudt met geneesmiddelentekorten publiceerde vorige week twee documenten die moeten leiden tot een eenduidige Europese aanpak van het probleem.  Het eerste document bevat aanbevelingen voor de industrie om tekorten eerder te signaleren en te melden aan de relevante autoriteiten. Het tweede document richt zich op deze nationale autoriteiten en het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en geeft aan hoe patiënten en zorgverleners het beste op de hoogte gebracht kunnen worden van tekorten. 

Deze groepen moeten tijdig volledige en actuele informatie krijgen over de beschikbaarheid van medicijnen om te zorgen dat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt, aldus de werkgroep.   

Document acties

Back to top