Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nivel: verbeter online informatie over medicijnen

PW17 - 16-04-2019
Burgers die op websites zoeken naar medicijninformatie willen meer gelaagdheid, meer visuele elementen en rustig kleurgebruik. Ook adviseren zij moeilijke woorden te vermijden. Online informatie over medicatie kan beter aansluiten op behoeften van burgers, concludeert het Nivel, dat onderzoek deed naar de websites apotheek.nl, thuisarts.nl, lareb.nl en cbg-meb.nl.
Nivel: verbeter online informatie over medicijnen

Om in kaart te kunnen brengen aan welke medicijninformatie burgers behoefte hebben, hoe zij online informatie zoeken, en wat zij vinden van het aanbod heeft het Nivel een Burgerplatform georganiseerd. Deelnemers aan dit platform verschilden in hun informatiebehoeften en zochten in verschillende online bronnen naar informatie. Het Nivel onderscheidt drie categorieën webgebruikers: de informatiezoeker, de informatievermijder en de luisteraar.

De informatiezoeker zoekt breed – niet alleen informatie over de medicatie maar ook over de aandoening – en heeft behoefte aan veel en gedetailleerde informatie. Voor de informatievermijder is te veel ‘extra’ informatie juist niet prettig, die zoekt gericht naar specifieke informatie over een geneesmiddel. Tussen deze twee profielen in zit de ‘luisteraar’, die minder goed voor ogen heeft waar hij naar op zoek is.

Het Nivel heeft het Burgerplatform georganiseerd in samenwerking met het Netwerk Patiënteninformatie, die de resultaten kan gebruiken bij het opzetten van een landelijk netwerk van websites voor begrijpelijke en betrouwbare informatie over geneesmiddelen.

Het Netwerk Patiënteninformatie, dat onlangs is opgericht met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bestaat uit het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de KNMP en Lareb. Samen met Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland heeft het Nivel een adviserende rol voor dit netwerk.

 

 

 

Document acties

Back to top