Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Streefwaarden aangepast in CVRM-richtlijn

PW16 - 11-04-2019
Meer aandacht voor het beleid bij ouderen en andere – sterker gedifferentieerde – streefwaarden voor cholesterol en bloeddruk. Dat zijn belangrijke wijzigingen in de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) die begin april is verschenen.
Streefwaarden aangepast in CVRM-richtlijn

Daarnaast is veranderd dat voor veel patiënten het 10-jaarsrisico op sterfte – ingedeeld in laag tot matig, hoog of zeer hoog – al is in te schatten op basis van bestaande hart- en vaatziekten, mate van diabetes en chronische nierschade en de aanwezigheid van aanvullende risicofactoren. Voor de overige patiënten blijft de SCORE-risicotabel gelden, die eveneens is vernieuwd.

De multidisciplinaire richtlijn vormt ook de basis voor de NHG-standaard CVRM die op 6 mei zal verschijnen. In het Pharmaceutisch Weekblad van vrijdag 10 mei (PW 19) zal apotheker Mark van der Steen, voorzitter van de Special Interest Group Hart- en Vaatziekten van de KNMP, ingaan op de belangrijkste wijzigingen en wat deze betekenen voor het beleid in de eerste lijn.

Document acties

gearchiveerd onder: Cardiovasculair risico
Back to top