Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGJ: doorleveringen dexamfetamine onvoldoende

02-07-2019
Apothekers die dexamfetamine zelf bereiden voor andere apothekers houden zich niet aan alle voorwaarden voor doorleveren. Dat meldt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij alle apotheken die bereidingen van dexamfetamine hadden aangemeld bij de G-Standaard van Z-index.
IGJ: doorleveringen dexamfetamine onvoldoende

Dexamfetamine is in Nederland verkrijgbaar als het geregistreerde product Amfexa, in tabletten van 5 mg. Voor een kleine groep patiënten, kinderen van 3 tot 6 jaar met ADHD, wordt regelmatig een lagere dosering voorgeschreven. 

De IGJ heeft alle overgelegde productdossiers dexamfetamine van de bereidende apotheken getoetst aan de voorwaarden voor doorleveren die staan beschreven in de IGJ-circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers en bijbehorende annexen.

Belangrijk uitgangspunt van deze circulaire is dat collegiaal doorleveren uitsluitend is toegestaan wanneer sprake is van een duidelijke meerwaarde van de doorgeleverde bereiding. Deze meerwaarde dient door de bereidende apotheek beschreven te zijn in een productdossier en hangt af van twee factoren: afwezigheid van geregistreerde adequate alternatieven en een duidelijke farmacotherapeutische rationale. 

Voor alle gecontroleerde productdossiers geldt, volgens de inspectie, dat de bereidende en doorleverende apotheek een ruimere plaats voor doorgeleverde bereidingen dexamfetamine beschrijft dan strikt noodzakelijk. Daar waar in de dossiers wel is aangegeven dat sprake is van een geregistreerd alternatief, blijkt dit niet of onvoldoende uit de bijbehorende productinformatie. Hierdoor kan bij andere zorgverleners – onder wie de afnemende apotheker – of de patiënt de indruk ontstaan dat er een ruimere meerwaarde voor de doorgeleverde bereiding bestaat dan in het licht van de circulaire het geval is. 

Hogere kosten

Verder benadrukt de inspectie dat het voor afnemende apothekers alleen is toegestaan een eigen bereiding van een collega ter hand te stellen als er geen geregistreerd adequaat alternatief is en er sprake is van een duidelijke medische noodzaak. Overwegingen van zuiver financiële aard zijn daarbij niet geoorloofd.

Voor een deel van de patiënten brengt het gebruik van Amfexa hogere kosten met zich mee dan het gebruik van een doorgeleverde bereiding. Maar in het belang van de patiënt stelt de inspectie alleen naar kwaliteit en veiligheid te kijken. 

Het onderzoek naar bereidingen van dexamfetamine vond plaats tussen oktober 2017 en oktober 2018. Het is volgens de IGJ niet bekend of sindsdien iets is veranderd in de werkwijze van de bereidende apotheken.

Document acties

Back to top