Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Domperidon niet langer voor kinderen

PW27/28 - 03-07-2019
Het anti-emeticum domperidon (Motilium) is niet langer geïndiceerd voor gebruik bij kinderen. Dit advies volgt na onderzoeksresultaten naar de in 2014 goedgekeurde kinderdosering van het middel. Uit effectiviteits­onderzoek van domperidon bij kinderen met een maagdarmontsteking, blijkt dat er geen tot nauwelijks verschil is met een placebo in effectiviteit – het verminderen van misselijkheid en braken – en veiligheid. Daarom vervalt het doseringsvoorschrift voor kinderen en wordt de orale suspensie voortaan zonder pipet verstrekt.
Domperidon niet langer voor kinderen

Voor zorgverleners geldt dat zij het middel alleen nog voor mogen schrijven aan volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar met gewicht van 35 kilogram of meer. Ook wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de adviezen die het Europees Geneesmiddel Agentschap (EMA) samenstelde in 2014 toen de risico’s van het middel werden geëvalueerd. Het EMA waarschuwt dat het middel gecontra-indiceerd is bij patiënten met leverfunctiestoornissen, specifieke hartaandoeningen of gelijktijdig gebruik met QTc-intervalverlengende middelen of krachtige CYP3A4-remmers.

De handelsvergunningshouders van domperidon hebben in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) samengesteld. Deze brief met belangrijke risico-informatie is verstuurd naar openbaar apo­thekers en ziekenhuisapothekers, huisartsen, kinderartsen en andere betrokken specialisten in het ziekenhuis inclusief zorgverleners in opleiding.

Document acties

gearchiveerd onder: Kinderen, Domperidon
Back to top