Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen ernstige bijwerkingen na vaccinatie meningokokken

11-07-2019
Na het vaccineren met meningokokken-ACWY-vaccin (Nimenrix) heeft Bijwerkingencentrum Lareb 698 meldingen van bijwerkingen ontvangen. De meeste meldingen gaan over bekende bijwerkingen; verontrustende bijwerkingen zijn niet gevonden.
Geen ernstige bijwerkingen na vaccinatie meningokokken

De bijna zevenhonderd meldingen zijn bij Lareb binnengekomen tussen 2012 tot en met 1 mei 2019. Sinds 1 mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden een vaccinatie tegen meningokokken met typen ACWY. Eerder kregen zij op deze leeftijd al een vaccinatie tegen meningokokken type C. Daarnaast zijn ook jongeren van 14 tot en met 18 jaar uitgenodigd voor de inhaalcampagne voor de meningokokken ACWY-vaccinatie.

Voor het Rijksvaccinatieprogramma en de inhaalcampagne wordt het meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix gebruikt. Naar schatting zijn inmiddels ruim 500.000 personen gevaccineerd met Nimenrix. Vooral bekende, veel voorkomende bijwerkingen van dit vaccin zijn bij Lareb gemeld, zoals koorts, zwelling, vermoeidheid, hoofdpijn, flauwvallen en roodheid op de prikplaats. Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn: opgezette en soms pijnlijke lymfeklieren en koortsstuipen. Deze bijwerkingen zijn volgens Lareb wel te verwachten bij dit vaccin, maar staan nog niet expliciet in de bijsluiter van Nimenrix. Ook jeukende huiduitslag en galbulten (urticaria) kunnen optreden, die mogelijk gerelateerd zijn aan een overgevoeligheidsreactie. 

Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hiervan op de hoogte gebracht.

Document acties

gearchiveerd onder: Meningokokkenvaccin
Back to top