Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaccinatie pneumokokken voor 60-plussers

PW29/30 - 09-07-2019
Volwassenen van 60, 65, 70 en 75 jaar kunnen vanaf het najaar 2020 eens per vijf jaar terecht bij hun eigen huisarts voor de pneumokokkenvaccinatie. Een meerderheid van de ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft dit besloten.
Vaccinatie pneumokokken voor 60-plussers

Het vaccineren zal gebeuren in leeftijdscohorten en de uitvoering wordt op dezelfde manier opgezet als de griepvaccinatiecampagne. Huisartsen krijgen hierbij ondersteuning van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), dat in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) hiervoor verschillende producten gaat ontwikkelen.

Het NHG zal onder meer een handleiding en een e-learning ontwikkelen voor pneumokokkenvaccinatie met achtergronden en praktische informatie over het pneumokokkenvaccinatieprogramma. Ook zal er toegankelijke informatie worden geplaatst op de website Thuisarts.nl.

Om het vaccinatieprogramma goed uit te voeren, zijn ook nog aanpassingen nodig in de Huisartsinformatiesystemen (HIS). Het selecteren van geïndiceerde patiënten op basis van in- en exclusiecriteria, logistiek procesbeheer en registratie en rapportage is op dit moment bijvoorbeeld nog niet mogelijk. Ruim voor aanvang van het programma, voor de zomer van 2020, verwacht het NHG dat alle huisartsinformatiesystemen beschikken over een vaccinatiefunctionaliteit.

 

Document acties

gearchiveerd onder: 60-plussers, Vaccinatie, pneumokokken
Back to top