Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Edoxaban met P2Y12-remmer na PCI even veilig als triple-antistolling

PW45 - 08-11-2019
Bij patiënten met atriumfibrilleren (AF) die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan is de combinatie van edoxaban met een P2Y12-remmer niet-inferieur aan triple-therapie met een vitamine K-antagonist (VKA).
Edoxaban met P2Y12-remmer na PCI even veilig als triple-antistolling

Een gerandomiseerd open label fase III-onderzoek includeerde volwassenen met AF die een oraal anticoagulans gebruikten en een succesvolle PCI ondergingen. Na PCI kregen de deelnemers 60 mg edoxaban en een P2Y12-remmer gedurende 12 maanden, of een VKA + P2Y12-remmer gedurende 12 maanden en acetylsalicylzuur gedurende 1-12 maanden. Het primaire eindpunt was samengesteld uit een grote of een kleine klinisch relevante bloeding. Het eindpunt voor effectiviteit was onder meer samengesteld uit cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct en stenttrombose.

In het onderzoek werden 1506 patiënten geïncludeerd (edoxaban n = 751, VKA n = 755). Een bloeding trad op bij 128 deelnemers in de edoxabangroep (17%) en 152 pa-tiënten in de VKA-groep (20%) (hazard ratio [HR] 0,83; 95%-BI 0,65-1,05; P = 0,001). Het primaire eindpunt voor effectiviteit trad op bij 7% van de patiënten in de edoxabangroep en bij 6% in de groep met de VKA (HR 1,06; 95%-BI 0,71–1,69]. Ongeveer 15% van de patiënten met AF ondergaat op enig moment een PCI.

[Lancet 2019:394;10206:1335-43]

Document acties

Back to top