Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Drukfout op doseerspuit anti-epilepticum

PW13 - 27-03-2019
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor een drukfout in de getallen op de doseerspuit van het anti-epilep­ticum rufinamide (Inovelon).
Drukfout op doseerspuit anti-epilepticum

Op de doseerspuit ontbreekt de aanduiding 12 mL. In plaats daarvan staat op de schaalverdeling 10 mL (nogmaals) aangegeven tussen de 11 en 13 mL-aanduidingen. Hierdoor bestaat de kans op een verkeerde dosering. In het geval van een overdosering kan dit leiden tot bijwerkingen.

Het CBG adviseert apothekers die rufinamide verstrekken om de follow-up af te stemmen op de individuele patiënt op basis van het eigen klinisch oordeel. Patiënten die het geneesmiddel gebruiken wordt aangeraden de instructies in de bijsluiter goed op te volgen en bij het toedienen van een dosis van 10 mL de vloeistof op te trekken tot aan de eerste aanduiding voor 10 mL. Bij een dosis van 12 mL dient de vloeistof opgetrokken te worden tot aan de tweede ‘10’-aanduiding (tussen de 11- en 13-aanduidingen).

Rufinamide dient als adjuvante behandeling bij het syndroom van Lennox-Gastaut, een vorm van kinderepilepsie. De fabrikant heeft in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een Direct Healthcare Professional Communication verstuurd met de belangrijke risico-informatie over dit onderwerp naar openbaar, poliklinisch en ziekenhuis­apothekers en (kinder)neurologen (in opleiding).

Document acties

gearchiveerd onder: Rufinamide
Back to top