Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtmaal groen licht voor nieuwe middelen

PW21 - 22-05-2019
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over nieuwe handelsvergunningen voor acht geneesmiddelen.
Achtmaal groen licht voor nieuwe middelen

Het weesgeneesmiddel ravulizumab (Ultomiris) is goedgekeurd als therapie bij volwassenen met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH). Dit is een zeldzame, verworven vorm van hemolytische anemie die ontstaat door een mutatie in een stamcelgen.

Avatrombopag (Doptelet) kreeg een positief advies voor de behandeling van ernstige trombocytopenie.

Voor duotherapie bij hiv-infectie ontving het combinatiepreparaat dolutegravir/lamivudine (Dovato) goedkeuring.

Een voorwaardelijke handelsvergunning is verleend voor cemiplimab (Libtayo) dat als behandeling dient van plaveiselcelcarcinoom.

Talazoparib (Talzenna) is bestemd voor de behandeling van volwassen patiënten met BRCA1- of BRCA2-mutaties in de kiembaan en HER2-negatief, lokaal gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom.

Een biosimilar van pegfilgrastim (Grasustek) kreeg goedkeuring als profylactisch middel tegen neutro­penie bij volwassenen die cytotoxische chemotherapie ondergaan.

Twee generieke geneesmiddelen ontvingen een positief advies voor een handelsvergunning. Ambrisentan (Ambrisentan Mylan) dient als therapie bij pulmonale arteriële hypertensie. Het radiotherapeuticum joflupaan I-123 (Striascan) is bedoeld voor de diagnose van de ziekte van Parkinson en gerelateerde aandoeningen, evenals dementie.

Document acties

Back to top