Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bruins: commercie speelt geen rol tussen huisarts en drogist

21-05-2019
Het onderzoek naar betere samenwerking tussen huisartsen en drogisten bij kleine kwalen, een initiatief van Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en Zilveren Kruis, werkt geen financiële belangenstrengeling in de hand. Dat stelt minister Bruno Bruins van Medische Zorg in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven.
Bruins: commercie speelt geen rol tussen huisarts en drogist

In de regio Brummen en Tiel gaan drogisten en huisartsen de klanten en patiënten naar elkaar verwijzen, om zo een bijdrage te leveren aan de juiste zorg op de juiste plek bij kleine kwalen. Ook is het de bedoeling dat drogisten en huisartsen in deze zelfzorgproeftuin, die deels wordt gemonitord door het Nivel, beter inzicht krijgen in elkaars rol in het veilig verstrekken van zelfzorgmedicatie.

SP-Kamerlid Van Gerven stelt dat een intensievere samenwerking tussen huisartsen en drogisten financiële belangenverstrengeling in de hand werkt, omdat drogisterijen primair gericht zouden zijn op handel. Maar daarvan is geen sprake omdat huisartsen bij kleine kwalen ook nu al vaak verwijzen naar apotheek of drogist voor zelfzorgmiddelen, zoals paracetamol, neusspray en antihistaminica, zo heeft Bruins naar eigen zeggen vernomen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Daarbij stellen huisartsen bovendien de voorwaarde dat patiënten altijd goede voorlichting krijgen.

Van een toename van het gebruik van onnodige zelfzorgmiddelen, zoals Van Gerven suggereert, is geen sprake omdat in deze proef de nadruk ligt op samenwerking en niet op het gebruik van zelfzorgmiddelen.

Verder benadrukt de minister dat patiënten voor vragen over kleine kwalen zowel naar de huisarts als naar de apotheek of drogist kunnen. De patiënt is vrij in zijn keuze omdat er geen (financiële) drempels zijn.

Geen steun NHG

Het CBD stelde onlangs dat uit onderzoek van de Stichting Pharmacom blijkt dat de helft van de drogisten positief is over ondersteuning door de drogist. Toch krijgt deze proeftuin volgens Bruins geen formele steun van het NHG. Wel heeft het genootschap voor huisartsen iemand afgevaardigd voor de klankbordgroep, om te adviseren over de rol van hun publiekswebsite thuisarts.nl, over onder meer zelfzorg en kleine kwalen.

Overige deelnemers van deze klankbordgroep zijn: Patiëntenfederatie Nederland, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en de Consumentenbond. Naar verwachting wordt het onderzoek van het CBD en Zilveren Kruis begin 2020 afgerond.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Zelfzorgmiddelen
Back to top