Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Verlaging streefwaarde niet door belangenverstrengeling’

06-06-2019
De herziene multidisciplinaire richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en overeenkomstige NHG-Standaard bieden meer ruimte voor een persoonsgerichte aanpak en de verlaagde LDL-streefwaarde geldt slechts voor een beperkte groep en is niet in beton gegoten. Dat benadrukken het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie nadat ophef is ontstaan over nieuwe richtlijnen.
‘Verlaging streefwaarde niet door belangenverstrengeling’

De betrokken partijen verwerpen ook de aantijging dat verlaging van de streefwaarde tot stand is gekomen door belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie.  

VWS-minister Bruno Bruins meent dat medische behandelingen van patiënten dienen plaats te vinden op basis van transparante medisch-inhoudelijke gronden, en hij verwacht dat artsen bij het opstellen van richtlijnen en bij behandelkeuzes daar in de praktijk ook naar handelen. Dat schrijft hij in zijn reactie op Kamervragen over de CVRM-richtlijn. De minister verwijst daarin ook naar het wettelijke verbod op gunstbetoon waaraan artsen en de farmaceutische industrie zich moeten houden. 

In de media verschenen diverse kritische berichten na publicatie van de herziene multidisciplinaire CVRM-richtlijn begin april en de NHG-Standaard begin mei. 

Document acties

gearchiveerd onder: Cardiovasculair risico
Back to top