Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Personeel apotheken slachtoffer vrije tarieven’

PW44 - 22-10-2019
Werkgevers en vakbonden in de apotheekbranche hebben hun onderhandelingen over een nieuwe Cao Apotheken opgeschort omdat de tarieven die zorgverzekeraars betalen te laag zijn. Hierdoor is het niet mogelijk het apotheekpersoneel een marktconform salaris te bieden, stellen de cao-partijen in een brandbrief aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg.
‘Personeel apotheken slachtoffer vrije tarieven’

De vergoeding die zorgverzekeraars betalen sinds de invoering van vrije tarieven is in de periode 2012-2018 gestegen met 8,8%, terwijl apotheken fors meer werk hebben: het volume van de verstrekte geneesmiddelen groeide in deze periode met 12,6%.

Dat de apotheekvergoedingen zo weinig zijn gestegen, geeft aan dat het personeel de rekening heeft betaald van de marktwerking in de openbare farmacie, schrijven de werkgeversorganisaties Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de vakbonden FNV en CNV in hun brief aan de minister.

Verder stellen de cao-partijen dat zorgverzekeraars de ‘overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling’ (OVA) al jaren niet meenemen in de apotheekcontracten. Deze bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de arbeidskosten is bedoeld om werknemers in de zorg een loonsverhoging te kunnen geven.

Voorheen werden de apotheken gefinancierd op basis van maximumtarieven, waarin ook deze overheidsbijdrage werd meegenomen. Het bedrag wordt nog steeds vastgesteld voor de openbare farmacie, maar sinds de invoering van vrije tarieven in 2012 kunnen de zorgverzekeraars zelf beslissen of ze dat ook uitkeren.

Als rekening wordt gehouden met de stijging van de OVA (+11,4%) in de afgelopen jaren en de toename van het werk, dan had een stijging van de apotheektarieven van ruim 20% voor de hand gelegen, stellen de brancheverenigingen ASKA en VZA en de vakbonden FNV en CNV.

Loonsverhogingen

De cao-partijen hebben inmiddels Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de aangesloten zorgverzekeraars dringend verzocht de tarieven jaarlijks te verhogen met de OVA, en dit ook zichtbaar te maken in de contracten. In andere branches in de zorgsector zou dat namelijk wel gebeuren. ZN laat in een reactie weten begrip te hebben voor de wensen van de werkgevers en vakbonden, maar stelt dat de individuele zorgverzekeraars deze afspraken maken.

Omdat de zorgverzekeraars nog niets hebben toegezegd, worden onderhandelingen over een nieuwe Cao Apotheken voor assisterend personeel voorlopig opgeschort. De cao-partijen hopen nu dat minister Bruins druk uitoefent op de zorgverzekeraars, zodat zij het bedrag dat het ministerie reserveert voor loonsverhogingen voortaan wel verwerken in de tarieven.

Uitstroom

In hun brief benadrukken de branchepartijen en de werkgevers verder dat de openbare farmacie een grote waarde heeft voor de samenleving, maar dat het steeds minder aantrekkelijk wordt om in de apotheek te werken. Door grote regeldruk, geneesmiddelentekorten en complexe vragen over de vergoedingen neemt de druk op het personeel al jaren toe. Veel medewerkers melden zich ziek of stoppen met werken, en de instroom blijft achter. Wat volgens de cao-partijen wordt versterkt door het achterblijven van een marktconforme loonontwikkeling.

Document acties

Back to top