Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: lokale anti-jeukmiddelen niet zo effectief

22-10-2019
De tweedegeneratie-antihistaminica desloratadine en levocetirizine hebben de voorkeur bij de behandeling van urticaria en/of angio-oedeem, indien medicatie is gewenst. Dat staat in de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem.
NHG: lokale anti-jeukmiddelen niet zo effectief

Lokale anti-jeukmiddelen kunnen ook, eventueel naast een antihistaminicum, worden ingezet. De effectiviteit valt volgens het Nederlands Huisartsengenootschap echter vaak tegen. Verder kan – weliswaar off-label – de dosering van desloratadine en levocetirizine worden verdubbeld (1 dd 2 of 2 dd 1) bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar die onvoldoende baat hebben bij de geregistreerde dosis. Waarschuw dan wel voor beïnvloeding van de rijvaardigheid. Sederende antihistaminica kunnen kortdurend een optie zijn wanneer de nachtrust ernstig wordt verstoord door de jeuk.

Loratadine en cetirizine zijn in de richtlijn eerste keus bij zwangere vrouwen. Bij borstvoeding gaat de voorkeur uit naar loratadine; cetirizine is dan tweede keus.  

Klachten van urticaria en angio-oedeem verdwijnen meestal snel. Vaak wordt geen oorzaak gevonden. Lijken de klachten te komen door een specifiek geneesmiddel, dan dient het gebruik ervan te worden gestaakt. De huisarts kan onderzoek door een dermatoloog of allergoloog overwegen.

Het beleid bij een anafylactische reactie of ernstig angio-oedeem van mond- en keelholte valt buiten het bestek van deze richtlijn.

Document acties

Back to top