Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ziekenhuizen bieden vaker online inzage gegevens

PW38 - 14-09-2018
Patiënten kunnen bij twee op de drie ziekenhuizen via een patiëntportaal medische gegevens online inzien; vorig jaar was dit nog bij een op de drie. Bijna de helft van de ziekenhuizen biedt ook inzage in het medicatieoverzicht. Dat blijkt uit cijfers van Nictiz.
Ziekenhuizen bieden vaker online inzage gegevens

Patiënten kunnen nu bij 49 van de 77 onderzochte ziekenhuizen inloggen om bij hun gegevens te komen. Dat zijn persoonlijke gegevens, onderzoeksresultaten, medicatieoverzichten en behandelinformatie.

Bij 34 ziekenhuizen kunnen patiënten hun eigen medicatieoverzicht online inzien, 11 ziekenhuizen bieden ook de mogelijkheid herhaalrecepten aan te vragen en bij 8 ziekenhuizen kunnen patiënten via het portaal een verzoek indienen om de medicatie te wijzigen.

47 ziekenhuizen bieden inzage in de laboratoriumresultaten, bij 33 kunnen patiënten verslagen inzien van beeldvormend onderzoek en radiologie en 4 ziekenhuizen stellen beelden beschikbaar zoals röntgenfoto’s en MRI-scans. Laboratoriumuitslagen staan bij 32 ziekenhuizen binnen een week in het portaal en 10 ziekenhuizen stellen die al binnen een dag (realtime) beschikbaar.

Opvallend is volgens Nictiz de stijging van 17 naar 29 ziekenhuizen die nu ook de mogelijkheid bieden via e-consult de arts vragen te stellen. Bij 2 ziekenhuizen kunnen patiënten ook foto’s toevoegen en bij 1 ziekenhuis is videoconsult mogelijk. Verder bieden 33 ziekenhuizen de mogelijkheid om via het portaal een afspraak te maken.

Het aantal patiëntportalen is volgens Nictiz mede gestegen door het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP), dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ontwikkeld.

Doel van dit programma is dat ziekenhuizen vóór 2020 op een gestandaardiseerde manier digitaal informatie kunnen uitwisselen met de patiënt.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Ziekenhuis, Medicatieoverzicht
Back to top