Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa ontvangt ruim 150 klachten over contractering

PW38 - 14-09-2018
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in totaal ruim 150 klachten ontvangen van zorgaanbieders over contractering. Deze zomer heeft de zorgautoriteit meerdere meldingen over het contracteerproces onderzocht.
NZa ontvangt ruim 150 klachten over contractering

Bijna alle 159 klachten gaan over de inhoud van het contract, waarbij in de meeste gevallen zorgaanbieders de zorgautoriteit vragen in te grijpen of een standpunt in te nemen.

Zorgaanbieders kunnen zich melden bij de NZa als zij vermoeden dat zorgverzekeraars zich niet aan de regels houden van het contracteerproces bij de inkoop van zorg. Het toezicht beperkt zich echter tot het proces van contractering: de zorgautoriteit bemiddelt niet bij de totstandkoming van de inhoud van contracten. Zorgaanbieders met klachten over de inhoud van het contract kunnen hun geschil voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut.  

De NZa kreeg onder meer de melding dat een zorgverzekeraar aanbieders van orthopedische middelen een contractaanbod stuurde in de zomervakantie met een reactietermijn van vier weken; in het contract stonden forse wijzigingen ten opzichte van het oude contract.

De zorgaanbieders konden voor vragen niet voldoende terecht bij de verzekeraar. Volgens de NZa moet de zorgverzekeraar een redelijke termijn geven voor bestudering van het contract en voldoende beschikbaar zijn voor vragen. Nadat de zorgautoriteit in gesprek is gegaan met de melders en de verzekeraar zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het tijdpad die voor beide partijen acceptabel zijn.

 

Document acties

Back to top