Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies CHMP over biosimilars

PW38 - 17-09-2018
Vijf geneesmiddelen ontvingen van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) een positief advies voor uitbreiding van de indicatie. De commissie oordeelde positief over drie biosimilars van epoëtine alfa (Abseamed, Binocrit en Epoetin Alfa Hexal) voor de behandeling van systematische anemie bij patiënten met laag/intermediair-1 risico op primaire myelodysplasie.
Positief advies CHMP over biosimilars

Pembrolizumab (Keytruda) heeft als combinatietherapie met pemetrexed (Alimta) en platinum-chemotherapie een nieuwe indicatie als eerstelijnsbehandeling bij volwassenen met gemetastaseerd niet-plaveiselcel niet-kleincellige longkanker, zonder EGFR- of ALK-positieve mutaties.

Rivaroxaban (Xarelto) is in combinatie met acetylsalicylzuur geregistreerd voor de preventie van atherotrombotische voorvallen bij volwassen patiënten met een coronaire hartziekte of symptomatische perifere arterieziekte met een hoog risico op ischemische gebeurtenissen.

Document acties

gearchiveerd onder: Biosimilars, Indicatie, CHMP
Back to top