Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer recepten oxycodon en morfine op huisartsenpost

14-08-2018
Op huisartsenposten worden de laatste jaren vaker opioïden voorgeschreven. Vooral recepten voor sterke opioïden, zoals morfine en oxycodon. Dat blijkt uit cijfers van het Nivel.
Meer recepten oxycodon en morfine op huisartsenpost

Tussen 2013 en 2017 was er op huisartsenposten een lichte toename van voorgeschreven recepten voor opioïden: van 5,6% naar 7,7% van het totale aantal recepten.

Voor de zwakwerkende opioïd tramadol bleef het aantal recepten vrijwel gelijk, terwijl die voor sterkwerkende opioïden als morfine en oxycodon licht toenamen. Tramadol, oxycodon en morfine werden vooral voorgeschreven bij aandoeningen van het bewegingsapparaat. Daarnaast werd morfine voorgeschreven bij aandoeningen van de spijsverteringsorganen en urinewegen.

Uit de cijfers van Nivel blijkt verder dat tussen 2013 en 2017 bij ongeveer een derde van de contacten met de huisartsenpost een recept voor een geneesmiddel werd meegegeven, dit aandeel bleef in deze periode min of meer gelijk. Wel steeg het absolute aantal contacten met de huisartsenpost: van 238 contacten per 1000 inwoners in 2013 naar 254 in 2016. In 2017 daalde dit weer licht: van 254 naar 249 contacten per 1000 inwoners.

 

Document acties

Back to top