Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Restrictie gebruik radium

PW31en32 - 02-08-2018
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) beveelt aan om radium Ra-223 dichloride (Xofigo) alleen te gebruiken bij patiënten die al twee eerdere behandelingen voor gemetastaseerde prostaatkanker hebben gehad of bij patiënten die geen andere behandeling kunnen ontvangen.
Restrictie gebruik radium

Dit concludeert de PRAC na heronderzoek van het geneesmiddel vanwege een mogelijk verhoogd risico op vroegtijdig overlijden en een grotere kans op botbreuken. Ook het eerdere advies om dit geneesmiddel niet in combinatie met abirateron (Zytiga) en prednisolon/prednison te gebruiken wordt bevestigd.

Document acties

gearchiveerd onder: PRAC, Radium Ra 223
Back to top