Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Branderig gevoel bij adapaleen/benzoylperoxide

PW25 - 19-06-2018
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Branderig gevoel bij adapaleen/benzoylperoxide

Bij het middel adapaleen/benzoylperoxide (Effezel) komt de toevoeging 'branderig gevoel op toedieningsplek met frequentie niet bekend' in de productinformatie. Bij etomidaat wordt de bijwerking 'daling van cortisolwaarden met frequentie' heel vaak toegevoegd, evenals een waarschuwing voor voorbijgaande bijnierinsufficiëntie en verlaagde serumcortisolspiegels bij eenmalige toediening. Passages in bestaande productinformatie van etomidaat waarin staat dat bijniersuppressie alleen bij langdurig of herhaald gebruik wordt waargenomen en dat verlaagde serumcortisolspiegels veroorzaakt door bijniersuppressie niet zijn geassocieerd met veranderingen in vitale functies of verhoogde mortaliteit, worden verwijderd. Informatie over gelijktijdig gebruik van famotidine met calciumhoudende fosfaatbinders, zoals calciumacetaat of calciumcarbonaat, bij hemodialysepatiënten wordt toegevoegd aan de productinformatie van het eerstgenoemde middel. Bij fluvastatine wordt de bijwerking diarree met frequentie niet bekend toegevoegd.

Document acties

Back to top