Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG: monitor patiënten na gebruik Zinbryta

PW33en34 - 08-08-2018
Patiënten die behandeld zijn met Zinbryta (daclizumab) moeten worden gemonitord op ernstige ontstekingsreacties in de hersenen (encefalitis) tot twaalf maanden na het stoppen van de behandeling. Dit adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aan apothekers en artsen.
CBG: monitor patiënten na gebruik Zinbryta

Er zijn meldingen van encefalitis (waaronder anti-NMDA receptor encefalitis) bij patiënten die al een paar maanden gestopt waren met de behandeling met Zinbryta.

Het CBG adviseert verder om patiënten en hun verzorgers eraan te herinneren dat ze onmiddellijk contact moeten opnemen met hun arts als één van de vaak voorkomende prodromale symptomen of vroege, vaak voorkomende gedrags-, neurologische, cognitieve of bewegingsgerelateerde symptomen optreden. Ook moet bij een vermoeden van encefalitis overwogen worden zo vroeg mogelijk de NMDA-receptor antilichaamtest in cerebrospinaal vocht en serum uit te voeren, als hulp bij de diagnose. Daarnaast wordt geadviseerd een deskundige met ervaring te betrekken bij de diagnose en behandeling van auto-immuun encefalitis.

Eerder dit jaar is Zinbryta uit de handel genomen na meldingen van ernstige ontstekingsreacties in de hersenen (waaronder encefalitis en meningo‑encefalitis). In Nederland gebruikten ongeveer vijftig mensen dit medicijn voor de behandeling van relapsing multiple sclerose.

 

Document acties

Back to top