Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Leveronderzoek blijft nodig bij gebruikers Esmya

08-08-2018
Vrouwen die Esmya (ulipristalacetaat) gebruiken lopen mogelijk een risico op ernstige leverschade, blijkt uit een Europese herbeoordeling van dit geneesmiddel. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners om de leverfunctie bij gebruikers van dit medicijn regelmatig te controleren. In bepaalde gevallen is gebruik van Esmya niet langer toegestaan.
Leveronderzoek blijft nodig bij gebruikers Esmya

Deze maatregelen vervangen de tijdelijke beperkende maatregelen die in februari 2018 tijdens de herbeoordeling uit voorzorg zijn genomen.

Zorgverleners wordt geadviseerd alleen nog patiënten te behandelen met Esmya als de leverfunctie in orde is. Het is daarom belangrijk dat de leverfunctie van alle patiënten wordt gecontroleerd voorafgaand aan een behandeling en voor aanvang van elke nieuwe behandelcyclus. Verder adviseert het CBG ook leverfunctietesten uit te voeren tijdens en na het staken van de behandeling en patiënten te informeren over de tekenen en signalen van een leverbeschadiging. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd mogen alleen nog een intermitterende behandeling krijgen met Esmya als een operatie onwenselijk is.

De firma Gedeon Richter Plc heeft over dit onderwerp een brief opgesteld (Direct Healthcare Professional Communication - DHPC) met belangrijke risico-informatie, die in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is verstuurd aan huisartsen (inclusief apotheekhoudende huisartsen) gynaecologen, hepatologen, gastro-enterologen (MDL-artsen), openbaar apothekers en (ziekenhuis)apothekers die in een poliklinische apotheek werken en iedereen die in opleiding is voor een van deze specialismen. Ook de NVOG, NVH, NVGE, NHG en KNMP zijn geïnformeerd.

Document acties

Back to top