Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

RIVM: milieueffecten medicijnen onduidelijk

15-03-2017
Van veel geneesmiddelen ontbreken goede gegevens over hun effecten op het milieu. Het is daarom moeilijk om het ene geneesmiddel door het andere te vervangen om daarmee milieuwinst te behalen. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een gisteren gepubliceerd onderzoek.
RIVM: milieueffecten medicijnen onduidelijk

Het RIVM onderzoekt mogelijkheden om het milieu minder te belasten met resten van geneesmiddelen. De belangrijkste voorwaarde die wordt gesteld aan een andere behandeling is dat deze even effectief en veilig moet zijn voor de patiënt. Voor veel geneesmiddelen is dat in de praktijk nog niet goed vast te stellen. Ook moet bij een wisseling de milieuwinst goed worden onderbouwd. Ook dat is moeilijk. Volgens het RIVM is er daarom behoefte aan een afwegingskader om effectiviteit, veiligheid en milieueffecten van geneesmiddelen met elkaar te kunnen vergelijken.   

Het RIVM constateert dat beleidsmakers, fabrikanten, apothekers en waterzuiveraars zich allemaal bereid tonen om na te denken over oplossingen, zoals het aanpassen van behandelingen. 

 

Document acties

Back to top