Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Teicoplanine bestrijdt viridans-streptokokken

PW11 - 17-03-2017
Teicoplanine om de andere dag is een effectieve bescherming tegen bacteriën bij kinderen met acute myeloïde leukemie die worden behandeld met cytarabine. De chemotherapie kan leiden tot neutropenie en dat brengt een hoog risico op infecties met zich mee; 5-15% van de patiëntjes overlijdt daaraan.
Teicoplanine bestrijdt viridans-streptokokken

Sepsis en pneumonie door viridans-streptokokken zijn serieuze bedreigingen. Boztug et al. [Ann Hematol. 2017 Jan;96(1):99-106] verrichtten een retrospectieve studie naar het effect van antibiotische profylaxe op febriele neutropenie en bacteriële sepsis bij vijftig kinderen die tussen 2005 en 2015 in het St. Anna Kinderspital (Wenen, Oostenrijk) werden behandeld volgens het protocol AML-BFM 2004, dat is gebaseerd op cytarabine.

De antibiotische profylaxe varieerde van geen, via oraal penicilline en intraveneus piperacilline + tazobactam, tot (vanaf 2008) om de andere dag 15-20 mg/kg intraveneus teicoplanine (poliklinische of thuisbehandeling) dan wel dagelijks 40 mg/kg intraveneus vancomycine (opgenomen patiëntjes). Alle patiëntjes kregen tevens co-trimoxazol, amfotericine B en paramomycine en soms itraconazol, voriconazol of liposomaal amfotericine.

Deze vijftig kinderen ondergingen 209 chemotherapie-cycli, waarvan 199 konden worden geëvalueerd. Bij 98 cycli met profylactisch teicoplanine (85) dan wel vancomycine (13) werd geen enkel geval van viridans-sepsis waargenomen. Die deed zich wel voor in 12 van de 79 cycli zonder systemische antibioticaprofylaxe (0 versus 15%; P < 0,0001). In de profylaxegroep waren er ook minder episoden van febriele neutropenie (43/98 [44%] tegen 65/79 [82%]; P < 0,0001). De 22 cycli met diverse andere antibiotica-regimes zijn niet geanalyseerd.

Er is geen toename waargenomen van vancomycine- of teicoplanine-resistente enterokokken.

De lange eliminatiehalfwaardetijd van teicoplanine maakt het geschikt voor toediening om de dag of driemaal per week. Dit is gunstig voor de kosten en voor de kwaliteit van leven.

Document acties

Back to top