Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Raltegravir: eenmaal daags

PW44 - 01-11-2017
Eenmaal daags 1200 mg raltegravir werkt even goed als tweemaal daags 400 mg.
Raltegravir: eenmaal daags

In een non-inferioriteits-onderzoek vergeleken Cahn et al. beide mogelijkheden bij 797 hiv-patiënten die niet eerder waren behandeld. Naast tenofovir disoproxil fumaraat en emtricitabine kregen ze 96 weken lang raltegravir 1200 mg 1dd (n = 531) of 400 mg 2dd (n = 266). Na 48 weken was het doel van <40 hiv1-RNA-kopiën/ml bereikt bij 89% respectievelijk 88%. Bijwerkingen deden zich voor bij 24% respectievelijk 26%. [Lancet HIV. 2017 Sep 11. online]

Document acties

gearchiveerd onder: Raltegravir, Dosering
Back to top