Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ACM: collectief weigeren zorgcontract is verboden

PW45 - 31-10-2017
Een collectieve boycot van zorgcontracten door zorgaanbieders in de eerste lijn is verboden en nadelig voor patiënten. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die ziet dat veel zorgaanbieders overwegen geen contract af te sluiten.
ACM: collectief weigeren zorgcontract is verboden

Zorgverzekeraars moeten de komende weken contracten sluiten met zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en verloskundigen. Volgens de mededingingswaakhond overwegen binnen bepaalde beroepsgroepen in de eerstelijnszorg veel zorgaanbieders om geen contract af te sluiten.

Een collectieve boycot is niet toegestaan en kan volgens de ACM leiden tot prijsstijgingen zonder dat daar een verbetering voor de patiënt en verzekerde tegenover staat. Daarmee lopen bovendien de zorgkosten onnodig op.

Zorgaanbieders moeten zelf beslissen of zij een contract met een zorgverzekeraar afsluiten. Een collectieve boycot is geen oplossing voor vastgelopen onderhandelingen, aldus de ACM. De toezichthouder roept zorgaanbieders en zorgverzekeraars op met elkaar in gesprek te blijven en oog te houden voor elkaars belangen en die van patiënten en verzekerden.

Als de partijen er inhoudelijk niet uitkomen, kunnen zij volgens de ACM de onafhankelijke geschillencommissie voor de zorgcontractering inschakelen.

De ACM zegt op korte termijn in gesprek te gaan met verschillende betrokkenen.

Document acties

Back to top