Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: preventief antibiotica optie bij tekenbeet

PW23 - 09-06-2017
Profylactisch gebruik van antibiotica na een tekenbeet kan zinvol zijn als de teek langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten. De patiënt moet de eenmalige gift doxycycline (volwassenen) of azitromycine (volwassenen en kinderen) wel binnen 72 uur na het verwijderen van de teek innemen. Deze optie is opgenomen in de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Tekenbeet en erythema migrans die eind mei is verschenen.
NHG: preventief antibiotica optie bij tekenbeet

De patiënt kan echter ook kiezen voor een afwachtend beleid. De huisarts bespreekt dan bij welke verschijnselen de patiënt contact moet opnemen. Dit beleid geldt ook wanneer de teek minder dan 24 uur op de huid heeft gezeten. De kans dat iemand dan de ziekte van Lyme krijgt is zo klein, dat de voordelen van preventief antibioticumgebruik niet opwegen tegen de nadelen; 30% krijgt last van bijwerkingen.

Serologisch onderzoek raadt het Nederlands Huisartsen Genootschap niet aan. Een negatieve testuitslag sluit een infectie niet uit en een positieve uitslag kan ook wijzen op een eerder doorgemaakte infectie.

Document acties

Back to top