Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Etelcalcetide effectief bij hyperparathyreoïdie

PW12 - 23-03-2017
Etelcalcetide is effectief bij secundaire hyperparathyreoïdie bij hemolysepatiënten. Dit is de uitkomst van drie onderzoeken die recent zijn gepubliceerd in JAMA.
Etelcalcetide effectief bij hyperparathyreoïdie

In twee internationale parallelle studies vergeleken Block et al. [JAMA. 2017;317(2):156-164] etelcalcetide en placebo (na elke dialysesessie, gedurende 26 weken, startdosis 5 mg) bij in totaal 1023 hemodialysepatiënten die matige tot ernstige hyperparathyreoïdie ontwikkelden. De primaire uitkomstmaat was het aandeel patiënten die in de weken 20-27 minstens 30% reductie bereikten in de uitgangswaarde van het parathyroïdhormoon (PTH). Een secundaire uitkomstmaat was een gemiddelde PTH-waarde beneden 300 pg/mL (normaal is 10-60 pg/mL).

In de etelcalcetidegroep (n = 503) daalde de gemiddelde PTH-waarde van 849 naar 384 pg/mL, in de placebogroep (n = 513) van 820 naar 897 pg/mL. Het primaire eindpunt werd bereikt bij 380 van 509 patiënten (75%) in de interventiegroep tegen 46 van 514 (9%) in de placebogroep. Het secundaire eindpunt werd bereikt bij 262 van 509 (51%) tegen 25 van 514 (5%).

De groep van Block voerde ook een vergelijkende studie uit met etelcalcetide versus cinacalcet bij een groep overeenkomstige patiënten [JAMA. 2017;317(2):146-155]. In een double-dummy-opzet werd intraveneus etelcalcetide (startdosis 5 mg) plus oraal placebo (n = 340) vergeleken met oraal cinacalcet (startdosis 30 mg) plus intraveneus placebo (n = 343) gedurende 26 weken. De intraveneuze toediening geschiedde driemaal per week na elke hemodialyse; de orale dosis werd dagelijks gegeven. Het primaire eindpunt was non-inferiority van etelcalcetide (12% marge) in het bereiken van minstens 30% reductie in de uitgangswaarde van het PTH in de weken 20-27. De mate van PTH-reductie was een secundaire uitkomstmaat.

In de etelcalcetidegroep bereikte 68% (232/340) meer dan 30% PTH-reductie, in de cinacalcetgroep 58% (198/343). 50% PTH-reductie was de uitkomst bij 52% (178/340) tegen 40% (138/343). Daarmee is non-inferiority van etelcalcetide aangetoond.

Document acties

Back to top