Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder adsorptie bij infusie

PW12 - 24-03-2017
Een multivitaminepreparaat met voldoende polysorbaat 80 kan adsorptie van filgrastim tegengaan.
Minder adsorptie bij infusie

Tange et al. maten adsorptie van zowel origineel filgrastim als biosimilars aan infusiesets (zak, slang en filter). In alle gevallen bedroeg de adsorptie rond 30% met een maximum bij pH 5,65, het iso-elektrisch punt van filgrastim. Bij toevoeging van polysorbaat 80 nam de absorptie drastisch af als de kritische micelconcentratie werd overschreden. [Chem Pharm Bull (Tokyo). 2017;65(1):36-41.]

Document acties

gearchiveerd onder: Infuus, Adsorptie, Polysorbaat, Filgrastim
Back to top