Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Smeerinstructie nodig bij verdovende crème

PW40 - 03-10-2016
Meer uitleg is nodig bij het afleveren van Emla-crème, vindt Bijwerkingencentrum Lareb. Onlangs kwam daar een vierde melding binnen van iemand die de ernstige bijwerking methemoglobinemie ontwikkelde, doordat te veel crème was gesmeerd.
Smeerinstructie nodig bij verdovende crème

Deze aandoening, die leidt tot een zuurstofstoftekort doordat het eiwit methemoglobine de plaats inneemt van hemoglobine, treedt volgens de fabrikant zelden op na gebruik van de lidocaïne/prilocaïne-crème. Toch vraagt Bijwerkingencentrum Lareb aandacht voor de bijwerking, omdat in alle vier de gevallen sprake was van een overdosering, stelt apotheker-epidemioloog dr. Florence van Hunsel.

Zo belandde de vrouw van de laatste melding op de intensive care nadat ze zich met vier tubes van 30 gram had ingesmeerd. Ze gebruikte de verdovende crème voorafgaand aan een elektrische ontharingsbehandeling. Ook twee andere vrouwen gebruikten 90 gram crème om de pijn van het epileren tegen te gaan, terwijl maximaal 60 gram is toegestaan bij ontharen. Een van deze cases is in 2013 beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Daarin is ook de intoxicatie gepubliceerd die optrad bij een peuter. Zijn ouders hadden alleen de wratten, die verwijderd zouden worden, moeten insmeren en niet de hele romp en ledematen waar de wratten zaten. Van Hunsel: “Duidelijke instructies over het gebruik en de maximaal toegestane hoeveelheid bij afleveren vinden wij dan ook van belang.”

Patiënten met een deficiëntie van glucose-6-fosfaatdehydrogenase lopen meer risico op de bijwerking, die kan leiden tot kortademigheid, hoofdpijnklachten, cyanose, coma en overlijden. Ook gelijktijdig gebruik van sulfonamiden, nitrofurantoïne, fenytoïne of fenobarbital geldt als risicofactor. Of hiervan sprake was bij de vier gemelde gevallen, is niet bekend.

Document acties

gearchiveerd onder: Methemoglobinemie, EMLA, Dosering, Bijwerkingen
Back to top