Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ: patiënten van Apotheek Ritzen in gevaar

20-06-2016
In Apotheek Ritzen in Dordrecht lopen patiënten een hoog risico op onverantwoorde farmaceutische zorg. Daarom heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de apotheek een aanwijzing gegeven.
IGZ: patiënten van Apotheek Ritzen in gevaar

Uit een bezoek van eind mei van de Inspectie blijkt dat Apotheek Ritzen op vele punten de wet- en regelgeving en veldnormen overtreedt.

In de apotheek vindt niet altijd een onafhankelijke controle plaats door een tweede assistent voor terhandstellingen en na het aanschrijven, pakken en etiketteren op de juistheid van het etiket. Ook controleert de apotheker niet op de dag van terhandstelling de compleetheid van de medicatiebewakingssignalen aan de hand van de signaallijst.

Apotheek Ritzen beschikt volgens IGZ niet over een vervaldatumsysteem en één van de koelkasten die wordt gebruikt voor opslag van geneesmiddelen is niet voorzien van temperatuurmonitoring.

De apotheker informeert de eigen apotheek van een incidentele patiënt niet actief over een terhandstelling. Door andere apotheken gemelde terhandstellingen verwerkt de apotheker ook niet binnen 24 uur in het patiëntendossier. Verder stelt de apotheker van Apotheek Ritzen tijdens avond-, nacht- en weekenduren geen medicatieoverzicht beschikbaar aan de waarnemende apotheker.

Medicatiebeoordelingen

Het afgelopen jaar heeft de apotheker niet aantoonbaar medicatiebeoordelingen uitgevoerd of heeft dat niet gedaan conform de KNMP-richtlijn. Ook vindt er geen monitoring en controle plaats op risicogeneesmiddelen, zoals een nierfunctie en kaliumspiegel bij patiënten ouder dan 70 jaar die 0,25 mg digoxine gebruiken.

Apotheek Ritzen moet uiterlijk 10 juli voldoende verbeteringen hebben doorgevoerd. Geeft de apotheek hieraan geen gevolg, dan kan IGZ een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om de naleving van de aanwijzing af te dwingen.

 

 

Document acties

Back to top