Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

FTO-module voor traceren vervalste medicijnen

PW38 - 21-09-2016
Hoe weet je als arts of apotheker of een patiënt op internet een vervalst geneesmiddel heeft gekocht?
FTO-module voor traceren vervalste medicijnen

Die vraag staat centraal in de nieuwste FTO-module van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Ook komt aan de orde om welke geneesmiddelen het gaat en hoe te handelen bij het vermoeden van een vervalsing. Verder bevat de module een kennisquiz en casuïstiek om tijdens een FTO-bijeenkomst te bespreken. IVM heeft de module Vervalste geneesmiddelen ontwikkeld in samenwerking met KNMP en NHG.

Onlangs verscheen bij IVM ook de module Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen. Aan bod komen de dilemma’s die huisartsen en apothekers ervaren bij de aanpak van deze problematiek. Verder meldt IVM dat de oude FTO-modules Herhaalreceptuur uit 2007 grondig zijn gereviseerd en samengevoegd tot een nieuwe module.

Document acties

Back to top