Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ACM versterkt positie inkopers geneesmiddelen

PW 18 - 25-04-2016
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen hun slagkracht vergroten bij de gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. De concurrentieregels bieden daar ruimte voor, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
ACM versterkt positie inkopers geneesmiddelen

Met de Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch specialistische zorg, die in concept is gepubliceerd, wil de ACM duidelijkheid geven aan inkopers over wat zij wel en niet samen kunnen. Inkopers zijn soms nog terughoudend om samen te werken, ook als dat in het belang is van patiënten en verzekerden, signaleert de toezichthouder.

Geneesmiddelen kunnen goedkoper worden als inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars een vuist maken in de onderhandelingen met farmaceutische bedrijven, stelt de ACM.

Samen inkopen kan in verschillende combinaties, zoals ziekenhuizen samen, maar ook met een of meerdere zorgverzekeraars. De leidraad moet een stimulans geven aan initiatieven die de positie van inkopers versterken.

Vuistregels

In de leidraad schetst de ACM drie vuistregels. De totale kosten van de gezamenlijk ingekochte geneesmiddelen zijn voor ieder van de betrokken ziekenhuizen minder dan 15% van de omzet. Een inkoopcombinatie moet toegankelijk zijn voor andere inkopers en het moet eenvoudig zijn om weer uit een inkoopcombinatie te stappen.

Begin juni organiseert de ACM twee rondetafelgesprekken over de concurrentieregels met bestuurders van inkoopcombinaties van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Op basis van de reacties kan de ACM de leidraad aanpassen. Andere belangstellenden kunnen tot eind mei reageren op het concept.

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Marktwerking
Back to top