Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorwaardelijke vergoeding voor alirocumab

PW 18 - 22-04-2016
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert alirocumab (Praluent) onder voorwaarden te vergoeden voor behandeling van volwassenen met primaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie.
Voorwaardelijke vergoeding voor alirocumab

Het ZIN acht alirocumab onderling vervangbaar met evolocumab (Repatha) en dat rechtvaardigt een nieuw, gezamenlijk cluster op bijlage 1A van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Over de prijs van evolocumab heeft de minister onderhandeld en het ZIN adviseert hetzelfde voor alirocumab. Het Zorginstituut houdt de vinger aan de pols wat betreft de kostenontwikkeling.

De voorwaarden voor vergoeding zouden volgens het ZIN moeten zijn:

Bij patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en voldoende hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimib niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan alirocumab worden ingezet als volgt:

(i) in combinatie met zowel een statine als ezetimib; of

(ii) in combinatie met enkel ezetimib indien sprake is van gedocumenteerde statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor ten minste drie verschillende statines vastgesteld volgens het stroomschema en criteria beschreven door EAS/ESC consensus (European Heart Journal 2015;36:1012-1022).

Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande groepen:

1) patiënten met heterozygote familiare hypercholesterolemie;

2) patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief cardiovasculair event;

3) patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair event;

4) patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én echte statine-intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd.

Document acties

gearchiveerd onder: Alirocumab, Vergoeding
Back to top