Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herbeoordeling canagliflozine

PW 18 - 25-04-2016
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) is een herbeoordeling gestart van canagliflozine (Invokana en Vokanamet; dit laatste bevat tevens metformine).
Herbeoordeling canagliflozine

In het lopende klinische onderzoek CANVAS is een toename waargenomen van het aantal amputaties, voornamelijk van tenen, zowel in de placebo- als in de behandelgroep. Een oorzakelijk verband met canagliflozine is op dit moment niet aangetoond, maar de PRAC heeft de fabrikant gevraagd om gegevens voor nadere beoordeling.

Document acties

Back to top