Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Patiëntendossiers ziekenhuizen niet op orde’

PW 17 - 19-04-2016
Twintig van de veertig mysterypatiënten die hun medisch dossier hebben opgevraagd bij hun ziekenhuis, ontvingen onjuiste gegevens. Vijf mysterypatiënten kregen helemaal geen informatie, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.
‘Patiëntendossiers ziekenhuizen niet op orde’

Van de twintig patiënten van wie het dossier niet klopt, missen vijf patiënten informatie over voorgeschreven geneesmiddelen, waaronder pijnstillers en ontstekingsremmers. Een andere patiënt vertelt dat hij bij een operatie een hoge dosis van een verdovend middel nodig had, maar vindt er niets over in zijn gegevens.

In één dossier ontbreekt informatie over twee operaties en bevallingen en een andere patiënt leest dat ze kinderen heeft, wat niet het geval is. Een andere patiënt ontvangt behalve haar eigen dossier ook de medische gegevens van twee andere patiënten, met hun namen en diagnoses erbij. De patiënt heeft op advies van het ziekenhuis de documenten weggegooid.

De Consumentenbond heeft de resultaten van het onderzoek voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Landelijk Meldpunt Zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Document acties

Back to top