Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Blijvende vergoeding voor alemtuzumab

PW 17 - 19-04-2016
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert alemtuzumab (Lemtrada) blijvend te vergoeden voor volwassenen met actieve relapsing-remitting multipele sclerose (RRMS).
Blijvende vergoeding voor alemtuzumab

Alemtuzumab wordt toegepast in twee korte kuren met een jaar tussenpoos. Wegens de noodzaak van regelmatige controle tot vier jaar na de laatste toediening meent het ZIN dat behandeling voorbehouden moet zijn aan gespecialiseerde centra.

Het ZIN schat de kosten op ruim € 8 miljoen per jaar, maar omdat alemtuzumab in plaats komt van andere therapieën wordt een netto budgetimpact verwacht van € 1,3 miljoen tot € 3 miljoen per jaar.

Document acties

Back to top