Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ZN: Apothekers niet de dupe van lastenverlichting artsen

24-12-2015
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het verzoek van de KNMP gehonoreerd om ervoor te zorgen dat apothekers niet de dupe worden van de administratieve lastenverlichting voor huisartsen die 1 januari ingaat.
ZN: Apothekers niet de dupe van lastenverlichting artsen

De zorgverzekeraars verlichten de administratieve lastendruk mede als gevolg van de huisartsenactie ‘Het roer moet om’. Waarnemend ZN-directeur Marianne Lensink: “Ik snap dat de apothekers zich zorgen maken. Een verbetering voor de ene sector mag geen verslechtering opleveren voor collega’s in een ander deel van de zorg.”

De KNMP is blij met de toezegging, die aansluit bij het beleid om de regeldruk in de apotheek terug te dringen. De werkgroep Farmacie van ZN en KNMP gaat hier vanaf januari mee aan de slag. KNMP-directeur Léon Tinke: 'Wij hebben er bij herhaling voor gepleit dat de afspraken met de huisartsen, om te snijden in het papierwerk, worden doorvertaald naar apothekers. Anders wordt de patiënt van het kastje naar de muur gestuurd."

ZN meldt haar leden dat de zorgverzekeraars enkele bepalingen in hun contracten met apothekers niet moeten handhaven, omdat die zijn achterhaald door de afspraken met de huisartsen. Verzekeraars wijzen bijvoorbeeld voortaan geen declaraties meer af als bij de aantekening ‘medische noodzaak’ een door de huisarts ondertekend formulier ontbreekt, aldus ZN.

De toezegging van ZN sluit aan bij het traject van KNMP, ASKA, NVPF, LHV apotheekhoudende huisartsen en ZN om gezamenlijk de lastendruk in de apotheek te verminderen. Dat leidde in november tot het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ van SIRA Consulting.

Daarin staan oplossingen om de regeldruk van apotheekhoudenden te verminderen. "Hierover is constructief overleg gaande, ook met het ministerie van VWS en met toezichthouders”, aldus Tinke. “Bijvoorbeeld over de opiumwetgeving en over de artsenverklaring bij het betrekken van medicijnen uit het buitenland wanneer ze in Nederland niet beschikbaar zijn.”

Document acties

Back to top