Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers: verstrekking hulpmiddelen kan beter

Minister belooft Tweede Kamer zorgvuldiger registratie

PW Magazine 8, jaar 2015 - 18-02-2015
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid stelt een aantal onderzoeken in naar de verstrekking van hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal, glucosemeters, bekkenbodemmatjes en heupen. Schippers is niet tevreden over hoe het nu gaat. De verstrekking via de zorgverzekeraars bespaart de premiebetaler veel geld. “Maar een aantal zaken gaat niet goed.”
Schippers: verstrekking hulpmiddelen kan beter

Dat liet Schippers vorige week weten tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer over hulpmiddelen. Ze doelde op berichten over gebrekkige controle van hulpmiddelen door Europese instanties, onvoldoende transparantie over de keuze van zorgverzekeraars voor hulpmiddelen en een betere registratie van hulpmiddelen.

De laatste maanden ontstond enkele malen onrust over de kwaliteit van hulpmiddelen. Het tv-programma Radar toonde aan dat Europese keuringsbureaus mandarijnennetjes goedkeurden als bekkenbodemmatjes en Diabetesvereniging Nederland pleitte voor strenge toelatingseisen voor bloedglucosemeters. Nu is er geen onafhankelijke kwaliteitscontrole. Volgens deze vereniging bestaat daardoor het gevaar dat er glucosemeters op de markt komen die onbetrouwbaar zijn.

Brief van KNMP

Ook de KNMP stuurde enkele weken geleden een brief naar de Tweede Kamer waarin ze zei dat de verstrekking van hulpmiddelen via landelijke leveranciers verwarrend was voor patiënten. Daardoor moeten patiënten veel andere leveranciers benaderen voor de gewenste zorg, schreef KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent. Hij riep op het systeem voor markttoelating van medische hulpmiddelen te herzien.

VVD-fractiewoordvoerder Jeroen van Wijngaarden zei in het debat dat hij de zorgen van de KNMP en onder meer patiëntenvereniging NPCF deelt. “Verzekeraars moeten meer dan nu duidelijk maken hoe zij kwaliteit en keuzevrijheid voor verzekerden borgen in hun polissen. Dit verbeterproces gaat tergend langzaam. De minister ziet dat gelukkig ook en voert de druk op de verzekeraars op”, zei Van Wijngaarden.

“Kun je gewoon naar de apotheek op de hoek voor het hulpmiddel van je keus?”, vroeg het VVD-Kamerlid zich af. “Of moet je kiezen uit een voorselectie van je verzekeraar? Als dat laatste het geval is, moet ook duidelijk zijn waarop die voorselectie is gebaseerd.”

Uniforme barcodering

Aan de vooravond van het debat stuurde Schippers een brief naar de Tweede Kamer waarin ze haar hulpmiddelenbeleid vormgeeft. Ze wil naast een landelijk implantatenregister een uniforme barcodering voor alle medische hulpmiddelen. Europese regelgeving op dit punt verandert traag, vonden minister en Tweede Kamer. Daarom besloot Schippers te onderzoeken of ze de uniforme barcodering sneller in Nederland kan realiseren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt dit jaar een uitbreiding van haar toezichtscapaciteit voor hulpmiddelen.

Alle partijen en minister Schippers vonden elkaar ook in een betere registratie bij disfunctioneren en bijwerkingen bij het gebruik van hulpmiddelen. Vrijwel alle fracties waren van mening dat dit een taak zou kunnen zijn van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Schippers laat rond de zomer weten of Lareb deze extra taak kan en wil uitvoeren.

Document acties

Back to top