Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: 'knip' in tarief verdwijnt van de nota

Zorgautoriteit draait maatregel na twee jaar terug

PW Magazine 38, jaar 2015 - 10-09-2015
Het begeleidingsgesprek voor nieuwe geneesmiddelen staat vanaf 2016 niet meer apart vermeld op de apotheeknota. Dat maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag bekend. De vermelding van de ongeveer € 6 zorgde voor veel onbegrip en agressie aan de balie.
NZa: 'knip' in tarief verdwijnt van de nota

Vanaf volgend jaar staat op de nota of er een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een 'standaard terhandstelling’ in rekening wordt gebracht. Zo kan de patiënt nog steeds controleren of de nota klopt en of het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Door de uitgifte van het geneesmiddel en het begeleidingsgesprek samen te voegen op de nota wordt volgens de zorgautoriteit duidelijk dat zo’n gesprek een vast onderdeel is van de zorgprestatie: een consument kan niet kiezen of hij wel of niet een gesprek wil.

Agressie

De KNMP, die verheugd is over het NZa-besluit, heeft er de afgelopen maanden bij partijen op aangedrongen de 'knip' op te heffen. Het overleg kwam volgens de KNMP in een stroomversnelling door de dit voorjaar gepubliceerde agressiepeiling van het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

Uit deze peiling bleek dat bijna de helft van de assistenten wekelijks of dagelijks te maken heeft met agressie. Dat is vijf keer zoveel als vóór 1 januari 2014, toen het begeleidingsgesprek nog niet apart in rekening werd gebracht. Ook is de relatie van assistenten met de patiënt door de maatregelen dramatisch verslechterd. Voorheen was 80% van de assistenten nog positief over het werk, maar in de afgelopen twee jaar daalde dat naar 20%.

In een reactie op de NZa-maatregel laat de beroepsvereniging van apothekersassistenten Optima Farma weten blij te zijn met de aandacht die er is voor alle problemen aan de balie. Voorzitter José van Engelen: “Maar wij verwachten niet dat de agressie snel zal verminderen door het tarief te schrappen van de nota. Patiënten blijven zeggen ‘we willen geen gesprek’.”

Volgens Van Engelen moeten apothekers en apothekersassistenten beter uitleggen welke controles zij uitvoeren bij een eerste terhandstelling. “Het begeleidingsgesprek is slechts het sluitstuk, maar zo ervaren patiënten het niet.”

Signalen

De NZa verwacht niet dat aanpassing een einde zal maken aan alle discussies aan de apotheekbalie. Het blijft de verantwoordelijkheid van de apotheker om te bepalen wanneer een gesprek noodzakelijk is, en dus ook om dat te kunnen uitleggen aan de consument.

Ook de KNMP benadrukt dat in de nieuwe situatie het voeren van een volwaardig begeleidingsgesprek een voorwaarde blijft voor het mogen declareren van een eerste terhandstelling. Als er geen gesprek heeft plaatsgevonden, mag enkel een reguliere verstrekking worden gedeclareerd.

De NZa zegt nog steeds signalen te krijgen van consumenten die een gesprek hebben betaald, maar geen begeleidingsgesprek hebben ontvangen. Declareert een apotheker een begeleidingsgesprek, dan moet er ook een volwaardig gesprek zijn gevoerd, benadrukt de zorgautoriteit.

Document acties

Reacties

10-09-2015 16:05
D.T. Hendriksz zegt:

Op de faktuur voor de verrekening van het verplicht eigen risico van de verzekerde komt per 2016 te staan kosten materialen, kosten ter hand stelling inclusief BNG of kosten materialen en kosten ter hand stelling zonder BNG. Verschil zal een 6 euro zijn.

Hoelang zal het duren voordat er wederom verzekerden aan de telefoon hangen of aan de balie witheet verhaal komen halen over het verschil van 6 euro tussen beide ter hand stellingen? Koffie met of koffie zonder? 6 euro verschil toch? Doe mij maar zonder! Hou dat koekje maar. Is nog slecht voor je ook.

Probleem wordt nu nog groter: wat is een ter hand stelling en wat is een BNG? Laat de postorderaar het maar uitleggen.

Zoals de NZa zelf ook stelt is dit niet de oplossing van het probleem en zal zij kunnen volstaan met verwijzen naar de koepels, KNMP, ASKA en NapCo, die deze oplossing wel zagen zitten.

Back to top