Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nivel: apotheek vraagt weinig naar ervaringen van patiënt

PW Magazine 38, jaar 2015 - 09-09-2015
Apotheekmedewerkers geven bij de verstrekking van een geneesmiddel vooral technische informatie over inname en gebruik. Ze vragen relatief weinig naar de ervaringen van patiënten, blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Nivel: apotheek vraagt weinig naar ervaringen van patiënt

Apotheekmedewerkers reageren wel op vragen van patiënten, maar ze nodigen volgens Nivel nog niet erg uit om meer vragen te stellen. Nivel-programmaleider Liset van Dijk: “Ze vragen weinig naar therapietrouw, ervaringen en voorkeuren. Het is belangrijk voor apothekers hier meer aandacht aan te besteden, wanneer ze hun rol als zorgverlener verder willen ontwikkelen.”

Samen met de Universiteit Utrecht heeft Nivel onderzoek gedaan in drie poliklinische apotheken en vier openbare apotheken – de resultaten zijn gepubliceerd in Patient Education and Counseling en het International Journal of Pharmacy Practice.

Video-opnamen

In de apotheken zijn baliegesprekken met patiënten die geneesmiddelen kwamen ophalen, opgenomen op video, zowel herhaalrecepten als eerste uitgiften. De meerderheid van de patiënten krijgt bij een eerste uitgifte informatie over het gebruik. Aan de duur van de behandeling en mogelijke bijwerkingen wordt bij ongeveer de helft van de eerste uitgiften aandacht besteed.

Een derde van de 119 video’s van baliegesprekken in de poliklinische apotheken betrof eerste uitgiften, twee derde een vervolguitgifte. In de openbare apotheken werden 153 gesprekken opgenomen, waarvan een kwart een eerste uitgifte betrof en driekwart een vervolguitgifte.

Nivel heeft de video-opnamen opgenomen in een databank.

Online communicatietraining

In een door ZonMw gesubsidieerd project gaan de onderzoekers een online communicatietraining ontwikkelen om de communicatievaardigheden van apotheekmedewerkers te verbeteren.

Op basis van video-opnamen krijgen de deelnemers feedback op hun eigen baliegesprekken. “En natuurlijk bespreken we ook wat er wel goed gaat aan de balie”, vertelt Van Dijk. “De training is bedoeld om de vaardigheden op te frissen.”

Document acties

Back to top