Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kinderformularium lanceert rekenmodule voor doseringen

PW Magazine 38, jaar 2015 - 11-09-2015
Met een nieuwe rekenhulp van het Kinderformularium kunnen artsen, apothekers en apothekersassistenten een kinderdosering berekenen. Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) verwacht hiermee het aantal rekenfouten terug te dringen.
Kinderformularium lanceert rekenmodule voor doseringen

Op basis van patiëntgegevens en het Kinderformularium berekent de nieuwe module een dosering. Ook voorkomt het rekenprogramma dat de maximale dosering per dag of per gift wordt overschreden.

Zorgprofessionals hebben via de vernieuwde website Kinderformularium.nl toegang tot de module, die is ontwikkeld met subsidie van ZonMw.

Het NKFK lanceert een rekenhulp omdat er in de literatuur aanwijzingen zijn dat rekenen aan doseringen fouten veroorzaakt. Kinderformularium-coördinator Tjitske van der Zanden: “Het berekenen van een dosering is complex omdat veel factoren van invloed zijn, zoals aandoening, leeftijd, gewicht, maximale dosis en toedieningsvorm.”

Nachtdienst

Artsen hebben behoefte aan een rekentool omdat ze vaak onder moeilijke omstandigheden de juiste dosering moeten uitrekenen, vertelt Saskia de Wildt, NKFK-directeur en kinderarts-intensivist en klinisch farmacaloog in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. “Op een drukke poli of tijdens een nachtdienst is het niet eenvoudig foutloos te rekenen.”

De Wildt verwacht dat de nieuwe module het aantal menselijke rekenfouten aanzienlijk zal verminderen.

Het NKFK onderzoekt het effect van de tool. Tijdens een voormeting hebben zorgprofessionals vijftien kinderdoseringen berekend, zonder gebruik te maken van de rekenmodule. Na de introductie zal een tweede groep zorgprofessionals dezelfde kinderdoseringen berekenen mét de rekenmodule.

Voor bijna alle geneesmiddelen in het Kinderformularium kan het rekenprogramma een doseeradvies berekenen, maar bijvoorbeeld niet voor combinatiepreparaten. Doseringen voor premature neonaten geven volgens Van der Zanden ook problemen. “We weten niet in welke leeftijdscategorie een neonaat van twee weken oud moet worden ingedeeld die met 32 weken is geboren, daarvoor ontbreekt nog de kennis.”

Testen

De rekenmodule werkt foutloos, maar toch heeft het NKFK nu een bèta-versie gelanceerd. Het is volgens Van der Zanden namelijk onmogelijk alle scenario’s vooraf te testen: “Het Kinderformularium telt 646 geneesmiddelen, met elk een of meerdere indicaties en leeftijdscategorieën per indicatie plus de verschillende toedieningsvormen.”

Alle gebruikers krijgen het verzoek de rekenresultaten kritisch te bekijken en bevindingen te melden, zodat het NKFK de module verder kan ontwikkelen.

Document acties

Back to top