Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NIVEL: eerstelijnszorg wereldwijd in opkomst

18-05-2015
Sterke eerstelijnszorg lijkt wereldwijd de standaard te worden voor goede gezondheidszorg. Volgens patiënten is in landen waar de eerste lijn goed is georganiseerd minder te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL in 34 landen.
NIVEL: eerstelijnszorg wereldwijd in opkomst

Voor het onderzoek van NIVEL, dat is gepubliceerd in het bulletin van de Wereldgezondheidsorganisatie, hebben bijna 70.000 patiënten uit 34 landen vragen beantwoord over hun ervaringen met huisartszorg. Over de communicatie met hun huisarts zijn de meeste patiënten zeer te spreken, maar in veel landen – waaronder Nederland – is behoefte aan mogelijkheden om tijdens een consult meerdere problemen te bespreken. Patiënten in Cyprus, Bulgarije en Polen willen door de huisarts meer worden betrokken bij beslissingen over de behandeling.

De onderzoekers hebben ook gekeken wat een sterkere structuur van de eerste lijn voor invloed heeft op de ervaringen van patiënten. In landen waar de overheid meer sturing geeft door bijvoorbeeld beleid of een heldere verdeling van verantwoordelijkheden, zijn patiënten positiever over de continuïteit van eerstelijnszorg

In landen met betere financiële en economische condities voor eerstelijnszorg, zoals hogere relatieve uitgaven aan de eerste lijn en een betere dekking voor eerstelijnszorg, blijken de patiënten minder ruimte te zien om de toegankelijkheid, continuïteit en breedte van het zorgaanbod nog te verbeteren. Hetzelfde geldt voor de communicatie tussen patiënt en huisarts en de ruimte om gezamenlijk beslissingen te nemen.

Document acties

Back to top