Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mogelijk verband tussen SGLT-2-remmers en fracturen

PW Magazine 4, jaar 2015 - 12-01-2015
Meer onderzoek naar een mogelijk verband tussen SGLT-2-remmers en botfracturen is nodig, betogen wetenschappers in een commentaar in The Lancet Diabetes & Endocrinology. Verschillende studies hebben deze link al gelegd.

Het is plausibel dat deze geneesmiddelklasse – waar canagliflozine (Invokana), dapagliflozine (Farxiga) en empagliflozine (Jardiance) onder vallen – het ontstaan van fracturen kan bevorderen, stellen Simeon Taylor, onderzoeker van het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney diseases in Washington, en collega’s. Verschillende studies hebben een mogelijk verband tussen fracturen en SGLT-2-remmers laten zien.

De wetenschappers stellen dat er een fysiologische verklaring is voor dit verband. SGLT-2-remmers laten de serumfosfaatconcentratie toenemen, vermoedelijk door een toegenomen tubulaire reabsorptie, wat negatief uitwerkt op bot. Hogere fosfaatspiegels kunnen ook fibroblast growth factor (FGF)-23-spiegels verhogen, wat samenhangt met botaandoeningen.

Verder kunnen SGLT-2-remmers de concentratie parathyroïdhormoon laten stijgen, waardoor de botresorptie toeneemt en het fractuurrisico verder stijgt. Tegelijkertijd lijken deze geneesmiddelen de serumconcentratie van vitamine D te verlagen waardoor de absorptie van calcium vanuit het maagdarmstelsel vermindert.

De onderzoekers roepen daarom op het verband tussen SGLT-2-remmers en botbreuken nader te onderzoeken. Volgens Taylor zal het fractuurrisico, als het uiteindelijk bevestigd is, vooral van belang zijn voor patiënten die al een verhoogd risico op fracturen hebben, zoals postmenopauzale vrouwen [The Lancet, epub 15 december 2014].

Document acties

Back to top