Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Doorbraak onderzoek verkoudheidsvirus

PW Magazine 1/2, jaar 2015 - 08-01-2015
Het antivirale middel GS-5806 is in een klinische trial succesvol gebleken bij de behandeling van RSV-infecties. Proefpersonen ontwikkelden minder ziektesymptomen en hadden minder virus in hun neusslijm.
Doorbraak onderzoek verkoudheidsvirus

Dat schrijven John DeVincenzo et al. van het Bonheur Children’s Hospital en de University of Tennessee Health Science Center in het New England Journal of Medicine. De onderzoekers voerden een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie uit waarbij gezonde, volwassen vrijwilligers intranasaal werden geïnfecteerd met het respiratoir syncytieel virus (RSV).

De 140 proefpersonen werden twaalf dagen gemonitord. Na een positieve test op een RSV-infectie of na een incubatietijd van vijf dagen werden ze in een van de zeven cohorten geplaatst, als placebo (53 personen) of voor behandeling met GS-5806 (87 personen).

De cohorten 1 t/m 4 ontvingen een initiële dosis van 50 mg gevolgd door vier dagen 25 mg per dag. Bij de 54 patiënten in deze cohorten resulteerde behandeling in een afname van het virus in het neusslijm (gecorrigeerd gemiddelde: 251 versus 758 log10 plaquevormende-eenheid-equivalenten [PFUe] × uur / ml; P < 0,001), minder neusslijm (gemiddeld 6,9 g tegen 15,1 g; P = 0,03) en minder ziektesymptomen. De resultaten waren vergelijkbaar voor de cohorten 5 t/m 7 (respectievelijk een initiële dosis van 50 mg gevolgd door twee dagen 25 mg per dag, een enkele dosis van 100 mg en een initiële dosis van 10 mg gevolgd door vier dagen 5 mg).

Het onderzoek naar het antivirale geneesmiddel GS-5806 is een goede stap in de richting van de behandeling van RSV-infecties. De effectiviteit van het medicijn moet echter nog wel worden getest bij zieke kinderen met het RSV.

Document acties

Back to top