Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Groen licht voor nieuwe Leidse farmaciestudie

PW Magazine 37, jaar 2015 - 04-09-2015
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de aanvraag voor de masteropleiding Farmacie in Leiden goedgekeurd. Ongeveer vijftig studenten starten in het studiejaar 2016 op deze nieuwe patiëntgerichte apothekersopleiding.
Groen licht voor nieuwe Leidse farmaciestudie

“De belangrijkste hobbel is genomen.” Ziekenhuisapotheker Henk-Jan Guchelaar, hoogleraar klinische farmacie aan het LUMC en hoofd van de afdeling klinische farmacie en toxicologie, is enthousiast over het besluit van OCW-minister Jet Bussemaker.

Guchelaar werkte met een team twee jaar lang aan de aanvraag voor de nieuwe masteropleiding farmacie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. “Omdat deze opleiding perfect inspeelt op de nieuwe rol van de apotheker als medebehandelaar, hadden we goede hoop op goedkeuring.”

Om daadwerkelijk met de opleiding te kunnen starten, moet het traject van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie nog wel worden doorlopen. Dat betekent: in detail beschrijven hoe de opleiding is vormgegeven - een proces van ongeveer tien maanden.

De nieuwe opleiding combineert volgens Guchelaar de stevige wetenschappelijke basis van Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) van het Leiden Academic Center for Drug Research met de patiëntgerichte elementen van Geneeskunde.

Doordat de nieuwe studie farmacie is ingebed in geneeskunde hebben de apothekers in opleiding intensief contact met medische studenten. Ook werken ze twee jaar lang als co-assistent in een (ziekenhuis)apotheek. “Tijdens hun co-schappen kunnen apothekers en artsen in opleiding gezamenlijk medicatiebeoordelingen uitvoeren”, aldus Guchelaar.

Document acties

Back to top