Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verbeteringen

PW Magazine 20, jaar 2012 - 16-05-2012

• In PW 17 staat op pagina 11 in het artikel ‘Erken rol bij ontslagmedicatie’ dat auteurs Anne de Vries-Bots en Thaliet Brink-van der Wal hun wetenschappelijk onderzoek zelf hebben gepresenteerd tijdens het FIP-congres in Lissabon. Dat hebben zij echter niet gedaan, maar apotheker Marlies Geurts.

• In de rubriek Geneesmiddelennieuws op pagina 25 in PW 18 staat tamafidis vermeld als de stofnaam van Vyndaqel, dat moet zijn tafamidis.

• Op pagina 9 in PW 18 is door een technische storing bij het bureau dat het PW vormgeeft het bericht ‘Therapieontrouw bij COX-2-remmers: maagbloeding’ twee keer afgedrukt.

• In het artikel ‘Oerend hard door het leven met astma’ in PW 18 staat ten onrechte vermeld dat Benny Jolink salbutamol én Ventolin gebruikt. Daarnaast is de geneesmiddelnaam Aerius foutief gespeld als Arius.

Document acties

Back to top