Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tafamidis voor amyloïdose

PW Magazine 18, jaar 2012 - 03-05-2012
Tafamidis (Vyndaqel, capsule 20 mg) is een nieuw weesgeneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van ATTR amyloïdose bij volwassenen met een stadium 1 polyneuropathie.

De stof kan de perifere neurologische processen vertragen en heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van placebo. Het is het enige geregistreerde middel dat voor deze zeldzame ziekte beschikbaar is. De minister is geadviseerd tafamidis op te nemen op bijlage IB. De meerkosten voor het farmaciebudget zullen € 2,3-4 miljoen per jaar bedragen voor de circa 100 patiënten die Nederland met deze ziekte telt.

Bron: CVZ

Document acties

Back to top